Mukkalan lappalaiskalmisto

Mukkalan lappalaiskalmisto löydettiin kesällä 1931 Luirojoen Rakokosken niskan läheltä Mukkalan talon pellolta, n. 6 km Luiroa yläjuoksulle päin kylän keskustasta. Luiro muodostaa suuren mutkan (mukan) rakokosken kohdalla. Paikalta löydettiin 8 hautaa, joista yksi oli lapin noidan kalmisto rummun jäännöksineen ja muine aarteineen, jotka luovutettiin Museovirastolle. Metalliesineet olivat ilmeisestikin etelästä kuljetettua kauppatavaraa, vastaavia on löydetty mm. Virosta. Löydetyt rahakolikot ovat olleet 1590 –luvun rahoja, ja hautojen arveltiin olevan vuoden 1600 vaiheilta. (Kotiseutu, Suomen kotiseuduntutkimuksen äänenkannattaja, 3.-4. vihko 1937, Kustaa Vilkuna.